Veřejn stravovn

Posted on: May 31, 2018, by :

Veřejn stravovn

V současn dob mme kapacitu 2800 jidel/den. Kapacitu jdel lze rozšřit doplnnm nov modern technologie.

Jsme přesvdčeni, že tento strmý nrůst je podložen vysokou kvalitou našich služeb, solidn cenou a spokojenost našich strvnků. Našich stravovacch služeb využv řada firem z celho jihlavskho okresu.

V listopadu 2005 jsme se přesthovali a již pln fungujeme ve vlastn vývařovn, kter disponuje novou technologi a řad se tak k nejmodernjšm v našem regionu. K naš provozovn patř tak nov jdelna pro veřejnost.

Firma Zdenk Pecha zahjila svou činnost 1. 1. 1993. Do 30. 9. 1997 provozovala restauraci Autokempinku Pvov. Od 1. 10. 1997 začala provozovat prostory kuchyn a kantýny v arelu akciov společnosti Zemdlsk zsobovn a nkup v Jihlav, Na Hranici 8, od 1. 11. 1997 převzala vývařovnu, kter sdl na ulici Znojemsk 80, Jihlava, jejmž majitelem byla firma PSJ Holding a dne 2. 4. 2002 byl zahjen provoz ve vývařovn firmy AGRO Stonařov.

Se vstupem naš zem do EU vstoupila v platnost tak nov legislativa, se kterou se musela vyrovnat řada firem podnikajcch v našem oboru. Naše firma se rozhodla pro výstavbu zcela nov provozovny, kter by pln odpovdala kritrim požadovaných Evropskou uni.

Naše firma m v současn dob 50 zamstnanců. V roce 1995 nm bylo Ministerstvem hospodřstv ČR povoleno zřzen Střediska praktickho vyučovn.

Specializac naš firmy je výroba hotových pokrmů (obdů a obdových saltů), včetn jejich rozvozu a nslednho výdeje přmo ve firmch našich odbratelů. K našim dalšm aktivitm patř provozovn veřejných jdelen a firemnch kantýn. Pod naš hlavičkou funguj celkem 2 jdelny pro veřejnost – jedna přmo v naš provozovn na průmyslov zn a druh ve Stonařov. Provoz kantýn zajišťujeme např. pro firmy Automotive Lighting, s. r. o., MOTORPAL – zvod Velk meziřč, Kronodoor – v Jihlav, DH Dekor, spol. s r. o. – Humpolec.

Od 1. 10. 1997, kdy se firma Pecha začala zcela orientovat na služby, spojen s veřejným stravovnm, jsme rozšřili počet strvnků ze 180, kter jsme již mli při provozovn Autokempinku Pvov, na 2.300 v současnosti.

Leave a Reply