Poznejte nš přbh svtla

Posted on: May 31, 2018, by :

V prvotn vývojov fzi se budete podlet na navržen svtelných funkc a jejich rozložen dle přn zkaznka a zrove připrav splnn homologačnch požadavků pro daný typ svteln funkce. V dalš fzi pak budete řešit mechanickou čst svtlometu a jeho verze včetn nutných zstavbových komponent a zapracovn designových prvků charakterizujc konkrtn zkaznick zadn.

Tým na pevnostn výpočty ve firm Automotive Lighting je relativn mladý. Co by ml umt přpadný nový kolega a jak trv volný čas členov týmu?

Mm vzdln v oboru– Mm vzdln v oboru –elektrotechnikastrojn inženýrstvinformačn technologiejinm

Lk m prce v oddlen– Lk m prce v oddlen –mechanický designtestovn a validaceelektronikavýroba prototypůtechnick dokumentaceIT oddlen pro vývojjinm

V Automotive Lighting vm nabzme uniktn pracovn zkušenost

Informace o zpracovn osobnch dajů

Rovnž zajišťuje sprvu technických norem pro výrobu a archivaci technick dokumentace sriov výroby dle ISO 16 494.

S tm zce souvis sprva zmnovho řzen na výrobcch ALCZ, tedy jak samotnho procesu zmnovho řzen, tak sprva samotných zmn v systmu SAP a souvisejc výkresov dokumentace.

Napište nm, po jak prci toužte a co umte. Ozveme se vm a probereme s vmi možnosti spoluprce. A pak se třeba potkme.

kolem oddlen IT je sprva sťov infrastruktury, hardwarov zkladny, virtulnch, licenčnch a file serverů a taktž kompletnho softwarovho vybaven R&D.

kolem oddlen mechanickho designu je zajištn kompletnho mechanickho nvrhu řešen svtlometů a ostřikovačů za využit nejmodernjšch SW nstrojů jak pro samotnou konstrukci, tak pro vešker simulačn analýzy. Svtlomety představuj jednak technick řešen postaven na bzi mechanických vlastnosti, ale zrove představuj ztvrnn požadavků zkaznků v oblasti designu automobilu, kde tvoř jeden z nejvýraznjšch prvků automobilu.

V našem zvod na Střteži jsme zavedli nastaviteln ergonomick pracovišt, kter se sama přizpůsobuj opertorům.

Seberealizaci prostřednictvm vlastn invence

Pracujte v modern vývojov zkušebn vybaven nejnovjšm testovacm zařzenm, kter pln pokrýv požadavky zkaznků.

Podlejte se na zajištn kompletnho nvrhu svtelných funkc, mechanick čsti svtlometu a zapracovn designových prvků.

Npln tohoto oddlen  je výroba vzorků a prototypů svtlometů z prvnch dlců sriových forem. Tyto vzorky/prototypy slouž jako „designov vzorky, vzorky pro testovn a validace a tak pro přpravu výrobnch procesů. To vše přmo pro automobilky a pro intern využit v rmci společnosti Automotive Lighting. Pro prvn prototypy využvme různých materilů a technologi jako je rapid prototyping a dlce z hlinkových nebo silikonových forem.

Zapojte se do výroby vzorků a prototypů svtlometů a zskejte možnost vyrbt v nesriových podmnkch s velkým podlem ručn prce.

Na tomto oddlen se budete zabývat napřklad testy teplotn odolnosti, mechanick odolnosti, odolnosti vůči klimatu, testy zamřen na škodliv vlivy průmyslovho prostřed, kondenzace a nsledn dekondenzace svtlometu nebo testy odolnosti vůči průniku vody nebo prachu do svtlometu.

Oddlen elektroniky se zabýv předevšm aplikac LED technologi do modernch přednch svtlometů automobilů, kter se již dvno neopraj pouze o halogenov žrovky. LED diody jsou modernm zdrojem svtla s velmi širokým spektrem využit. Automobilový průmysl je jednou z dominantnch oblast, kde jsou tyto prvky aplikovny. Na rozdl od klasických žrovek však požaduj sofistikovanjš buzen pomoc elektronických řdcch jednotek ECU.

Design odElegant ThemesBž naWordPress

Oddlen sprvy a technick dokumentace zajišťuje zejmna sprvu zkladnch dat materilů v systmu SAP.

Miroslav Dank představuje svými slovy exkurzi do zvodu Iveca. Vysvtluje, co se častnkům exkurze nejvce lbilo a přidv pr postřehů, jak exkurzi využt v zvod ALCZ.

Na tomto oddlen budete mt na starost výbr a držbu serverů, pracovnch stanic a ostatn výpočetn techniky v rmci  všech R&D oddlen. Zabývat se budete i sprvou a vývojem intranetových aplikac, podporou a rozvojem PDM systmu včetn podpory dalšch vývojových center v rmci AL. Součst je i držba, nastaven a instalace CAD systmů a dalšch programů nutných pro bžný chod R&D (Office, Exchange atd.).

Při výrob vzorků/prototypů budete využvat specializovanho postupu montže a testovn pro budouc sriovou výrobu. V současn dob jsou krom plastových dlců a s tm spojených technologi tak rozšřeny aktivity prototypov dlny o montže a předmontže elektronických komponent. Jedn se o výrobu v nesriových podmnkch s velkým podlem ručn prce.

Zajm vs sprva sťov  infrastruktury, hardwarov zkladny, licenčnch a file serverů a softwarovho vybaven R&D? Připojte se.

Zaujala vs nabdka prce ve vývojovm oddlen? Myslte si, že zapadnete do našeho týmu? Tak nevhejte a zkuste to. Podvejte se na nabdku volných pozic. Mte odlišnou kvalifikaci? Nevad, nabzme i jin možnosti spoluprce. Společnost Automotive Lighting Jihlava je krom vývojovho oddlen dle rozdlena na oddlen logistiky, kvality, předvýroby a tým APU/ASSY. Podvejte se i na nabdky prce v tchto dalšch oddlench. Absolventům nabzme trainee programy, studentům pak tmata diplomových prac. Nechte se přesvdčit a vyrazte za prac na Vysočinu.

Využijte přležitosti navrhovat a aplikovat LED technologie do modernch přednch svtlometů automobilů svtových značek.

Jako vývojř na tomto oddlen budete navrhovat zapojen LED diod, kter vyžaduj, na rozdl od žrovek, sofistikovan řzen msto pouhho připojen na napjec sť vozidla. Dalšmi požadavky jsou schopnost pracovat v širokm rozsahu napjecch napt, odolat impulsům a napťovým výkyvům v napjec sti vozidla a dalš. Zabývat se budete i výbrem součstek a konektorů včetn validace, výrobou a funkčm testovnm vzorků, environmentlnmi testy atd.

Oddlen testovn zajišťuje validaci a testovn svtlometů dle homologačnch a zkaznických požadavků. Vývojov zkušebna disponuje nejnovjšm testovacm zařzenm pln pokrývajcm požadavky zkaznků. Jsme schopni testovat v teplotnm rozsahu -70C 190C v klimatických komorch a při kladných teplotch kombinovat činky teploty s vlhkost i vibracemi. Teplotn vlivy kombinujeme s vibračn zkouškou v rozsahu do 100g. Pro přklad, co mus vydržet komponenty svtlometu: trnovaný armdn letec je schopen krtkodob snst v anti-g obleku přetžen 10g.

Zajišťujte sprvu zkladnch dat materilů v systmu SAP, technických norem pro výrobu a archivaci technick dokumentace apod.

Vyvjejte svtlomety pro svtov automobilky

Poznejte nš přbh svtla

Leave a Reply